Agricola biblica

Deze gallery biedt een selectie van kunstwerken met een bijbelse of religieuze achtergrond.

Franciscus van Assisi is de vader van alle heiligen.

De toren van Babel is het oerverhaal van hybris van al het menselijk machtsdenken. ( Genesis)

De gelijkenis van de Verloren zoon ( of liever de twee zonen) gezegen door zijn vader, is de moeder van alle bijbelse gelijkenissen ( Luk. 15)

De Jesaja- rol gevonden in Qumran, die wellicht het bekendste gevonden bijbelgedeelte is.

De toren van Babel ( Genesis 9) is het oerverhaal van hybris van al het menselijk machtsdenken.
Er waren toch nog enkelen, die deze Rechtvaaardige alle eer wilden bewijzen.
De gelijkenis van de verloren zoon ( of liever de gelijkenis van de vader van twee zonen) is wellicht de moeder aller gelijkenissen uit de bijbel.
Toen al was er het addertje onder het gras. Het paradijs blijft een utopie
De opwekking van zijn vriend Lazarus overschrijdt alle menselijke grenzen en stimuleert ons ons niet neer te leggen bij het onmogelijke
Is er een heilige, die meer de titel van vader van alle heiligen verdiend?
De gevonden Jesaja-rol in Qumran is wellicht het beroemdste gevonden fragment van de Hebreeuwse bijbel.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile