Kad bezcerība sāk iegūt pārsvaru...  

Kristiāna Jānelsiņa

Abstrakcionisms. Gleznā ir novērojams bezpriekšmetiskums, priekšmetiem ir zudušas formas, abstraktu elementu(krāsu laukumu) kombinējums. Mākslinieks gleznā neko nav attēlojis konkrēti. Lielajā krāsu mudžeklī liek mums saskatīt tuvas un pazīstamas lietas. Mākslinieks uz pasauli neraugās ar tiešu skatu, neattēlo lietas ar konkrētām formām.
Dadaisms. Bezjēdzīga kompozīcija, kas veidota kolāžas stilā. Izmantoti dažādi materiāli- papīrs, avīžu raksti u.c. Gleznas autors noliedz jebkādas mākslas tradīcijas un tēlainību, protestē pret tradicionālajām mākslas vērtībām.
Sirreālisms. Gleznā tiek attēlots zemapziņā mītošais un iespējamais, fantastiku asociāciju savienojums. Darbā realitāte ir sajaukusies ar sapņiem, vīzijām. Ir novērojami reālistiski, mums pazīstami objekti, piemēram, kails vīrietis. Bet to ieskauj nereālu objektu attēlojums- lidojošas sievietes tēls, kalns kā gulošs cilvēks utt. Autors ir attainojis savu iekšējo jūtu pasauli, raugās uz reālo pasauli ar lielu zemapziņas ietekmi.
Kubisms. Gleznā attēlotie priekšmeti ir sadalīti ģeometriskās figūrās. darbs nav reālistisks. gleznas objektus ir iespējams apskatīt no vairākām pusēm, kas citā gleznā nebūtu iespējams. Mākslinieks pasauli attēlo drūmām krāsām. Priekšmetu attēlojums ir samērā neskaidrs, tas gleznas vērotājam liek pakavēties ilgāk pie šī darba, lai lielajā gleznas mozaīkā saskatītu kādus konktrētus objektus.
Ekspresionisms. Gleznā ir paustas negatīvas, depresīvas emocijas. Cilvēku sejas ir izplūdušas, nav reālistiskas, iedveš bailes. Izmantotas tumšas, kareivīgas krāsas. Gleznas autors pasauli attēlo negatīvu, baiļu un depresijas nomāktu. Stāsta to, ka drīzumā gaidāmi karu un depresijas pilni gadi.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile