Kriget

Det kom soldater till byn för att ta över och skada byn.
Den fattiga kungen i byn dör efter skador som han fått av krigarna.
Kungen får nya kläder och begravs i snön.
Kungens familj minns honom.
Kungen **** aldrig vila. Han dödade alla i sin familj utom sin son. Av Bavert .Polat. Vårbackaskolan.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile