Renesančné portréty

Pojem portrét je odvodený od francúzskeho portrait-podobizeň. Jedná sa o zobrazenie človeka v jeho telesnej a duševnej jedinečnosti. Tendencie k realistickému portrétu sa objavujú už v 13. storočí v italsko-francúzskom, burgunskom a pražskom okruhu. Okrem toho sa vyskytuje portrét v náboženskom obraze ako podobizeň súčasníkov v postavách svätcov. Pod vplyvom antických mincí pretrváva tradícia profilového portrétu. V 15.storočí sa začína už uplatňovať aj portrét s tvárou a celým poprsím- Leonardo Da Vinci, Albrecht Durer. V 16. storočí je portrét obohatený o celú postavu, postavu od pása a po kolená. Renesančný portrét obohacuje antické rysy o zachytenie atmosféry, zachytenie aktuálneho psychického stavu objektu. Využívajú sa zákony optiky a ilúzie- napr. teplé farby v popredí sa zdajú bližšie a studené ustupujú do hĺbky obrazu. V mojej práci som sa zmerala na portréty, ktoré vznikli hlavne v 15. storočí, teda portréty s tvárou a poprsím. Ako už bolo spomínané, autormi takýchto portrétov boli hlavne Albrecht Durer, Leonardo da Vinci, Raffaello Santi, Antonello de Messina a mnohí ďalší. Albrecht Durer bol portrétistom, ktorý odvádzal dokonalú, puntičkársku prácu pri detailoch a dokázal neuveriteľne zobraziť vnútorný svet daného človeka. Medzi jeho najznámejšie diela patrí : Portrét mladej Benátčanky, Portrét otca, Portrét mladého muža. Leonardo da Vinci uplatňoval zákony optiky, skúmal zmeny farieb a ostrosti obrysov pri pohľade do diaľky- vzdušná perspektíva ako aj gradácia svetla.Vo svojich portrétoch používal sfumato- kde rozptýlené svetlo tvorí plynulý prechod do tieňa a vytvára šerosvit. Jeho portréty sú syntézou vedeckej kresby a umeleckého vyjadrenia. Jeho najznámejšie portréty sú Dáma s hranostajom, Mona Lisa ale aj portrét s talianskym názvom Ginevra de Benci. Známym maliarom je aj Raffaello Santi,ktorý v portrétoch vyznačuje psychologickú výstižnosťou, podrobne analyzuje črty tváre modelu, odhaľuje jeho estetickú a duchovnú podstatu. Medzi najznámejších portrétistov sa zaraďuje aj Tiziano Vecellio, ktorý na rozdiel od iných maliarov výtvarný prejav ťažil z výrazových prostriedkov, kladúcich najväčší dôraz na zachytenie životného pocitu. Renesančné portréty boli väčšinou maľované na drevo, plátno alebo sklo. Túto tému som si vybrala preto, lebo portréty celkovo sa mi zdajú nerušivé, pokojné a zmyselné.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile