Ignacy Jan Paderewski

Wielki muzyk-pianista, kompozytor, polityk, działacz niepodległościowy. W 1919 sprawował funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Był również profesorem konserwatorium. Kawaler Orderu Orła Białego i francuskiej Legii Honorowej. Galeria zawiera głównie portrety okolicznościowe z różnych czasopism zagranicznych. Beata Wilk

Przedstawienie Paderewskiego grającego na swoim fortepianie marki Petrof.
Portet okolicznościowy Paderewskiego z 1893 roku, który znalazł się The Strand Magazine.
Okładka Time Covers z 23 stycznia 1928 z podobizną Paderewskiego.
Portret Paderewskiego w wieku trzech lat z The Strand Magazine z roku 1893.
Okładka Time Covers z 1939 roku.
Zdj przedstawia USS "Maine" pomnik na cmentarzu w Arlington, gdzie znajduje się trumna ze zwłokami polskiego patrioty Ignacego Paderewskiego czasowo przywiązana łańcuchem do masztu, aż do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Portret Paderewskiego z The Strand Magazine z 1893 roku.
Kartka z podobizną Paderwskiego pochodząca z kolekcji prywatnej.
Przedstawienie Paderweskiego w wieku szkolnym,zapewne w początkach gry na fortepianie z The Strand Magazine z 1893 roku.
Nieco satyrycze przedstawienie Paderweskiego autorstwa Leslie Warda pochodzące z 1899 roku z angielskiego periodyka VANITY FAIR.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile