Polar spectacles

cxcxcyc

Představa oblasti, kde leží Země Františka Josefa, byla až do konce 19. století čistě fantazijní. Přípis na mapě kartografa konce 16. století mluví o trpaslících, kteří v těch oblastech žijí.
Méně než 100 let před Payerovou cestou je arktická oblast stále označena jako neprobádané místo.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile