דיוקנאות ואן גוך 

בגלריה זו ניתן לראות שלוש יצירות מתוך יצירותיו הרבות של ואן גוך .בכל יצירה שניתן לאות בגלריה שיצרנו ניתן לראות סוג "ואופי" שונה של ואן גוך בין אם זה הטכניקות לבין השנים שצייר לבין הדיוקן העצמי שלו . בכל היצירות ניתן לראות את הצבע הכחול הבולט.

ביצירה זו ואן גוך מצייר את עצמו עם פלטת צבעים וכמה מכחולים דבר שמתאר את היותו אומן. בנוסף הסרטון מראה לנו את כל הדיוקנאות של ואן גוך
ביצירה זו ואן גוך נשאר על אותו קו מבחינת תווי הפנים כל היצירה מצוירת בצורה של נקודות השפעת תורת הצבע ניאו-אימפרסיוניסטית, הוא מבוסס הציור הזה על הניגוד של צבעים משלימים. הטון כחול-ירוק הכולל של רקע משמש רדיד אל אדום-כתום של שערו וזקנו של האמן. בעוד עוצמת הצבעים מוגבר על ידי עבודת המכחול, את רמז אנרגית מערבולת של הציור על החיים הפנימיים של האמן.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile