Kvetinové zátišie

Témou mojej galérie je kvetinové zátišie. Už od začiatku výtvarného umenia sa zobrazovanie každodenných predmetov v maliarstve pokladalo za normálny jav. Zátišie je typ maľby, zobrazovanie predmetov, ktoré sa vyskytujú v domácnosti, kvetov, ovocia, potravín atď.Jeho ťažiskom je kompozícia predmetov väčšine neživých. Zátišie v preklade znamená neživá príroda. Do svojho obrazu môže umelec zahrnúť aj živé bytosti. Často sa podobá na krajinomaľbu alebo portrét. Najstaršie známe zátišia pochádzajú z nástenných maľbách v Pompejách. Zátišie v takej podobe ako je známe dnes, poprvýkrát uzrelo svetlo sveta súčastne v Holandsku a v Taliansku koncom šestnásteho storočia. Motívy zátišia tvoria významovú kompozičnú súčasť obrazového výjavu. Neskôr vznikajú realistické zátišia na základe priameho pozorovania prírody v súvislosti s rozvíjajúcim sa vedeckým štúdiom. Na začiatku sedemnásteho storočia doplňoval zátišie ešte malý hmyz a drobné živočíšstvo, ako napríklad chrobáky, motýle, slimáky, a maličké jašteričky. Zobrazením týchto prvkov sa autor snažil poukázať na svoje dokonalé zvládnutie techniky a oklamať zrak. Zdokonaľovanie tejto iluzívnej maľby, napríklad do takej miery, aby hmyz sediaci na kuse ovocia alebo doske stola sa divákovi zdal byť skutočný a nie len namaľovaný. Popri kvetinových zátišia sú obľúbené zvlášť zátišia lovecké. Bez ohľadu na povahu predstavených vecí , či už sú to predmety, zvieratá, ovocie alebo kvetiny, je schéma vždy rovnaká: predmety sú rozmiestnené do radu, čelne osvetlené, pozadie je tmavé a neutrálne, kompozícia býva obvykle symetrická.V osemnástom storočí oslávilo zátišie svoj zlatý vek. Autori hľadeli na prírodu ako na jednu z foriem umenia, tvorili diela vynikajúcich kvalít a nasledovali príklad francúzskeho maliara Jeana Chardina. 19. a celé 20. storočie až do súčastnosti je charakteristické veľkou rozmanitosťou štýlov a experimentami. V modernom umení bolo zátišie skúšobným poľom pre nové výtvarné tendencie. 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile