Kvetinové zátišie

Témou mojej galérie je kvetinové zátišie. Už od začiatku výtvarného umenia sa zobrazovanie každodenných predmetov v maliarstve pokladalo za normálny jav. Zátišie je typ maľby, zobrazovanie predmetov, ktoré sa vyskytujú v domácnosti, kvetov, ovocia, potravín atď.Jeho ťažiskom je kompozícia predmetov väčšine neživých. Zátišie v preklade znamená neživá príroda. Do svojho obrazu môže umelec zahrnúť aj živé bytosti. Často sa podobá na krajinomaľbu alebo portrét. Najstaršie známe zátišia pochádzajú z nástenných maľbách v Pompejách. Zátišie v takej podobe ako je známe dnes, poprvýkrát uzrelo svetlo sveta súčastne v Holandsku a v Taliansku koncom šestnásteho storočia. Motívy zátišia tvoria významovú kompozičnú súčasť obrazového výjavu. Neskôr vznikajú realistické zátišia na základe priameho pozorovania prírody v súvislosti s rozvíjajúcim sa vedeckým štúdiom. Na začiatku sedemnásteho storočia doplňoval zátišie ešte malý hmyz a drobné živočíšstvo, ako napríklad chrobáky, motýle, slimáky, a maličké jašteričky. Zobrazením týchto prvkov sa autor snažil poukázať na svoje dokonalé zvládnutie techniky a oklamať zrak. Zdokonaľovanie tejto iluzívnej maľby, napríklad do takej miery, aby hmyz sediaci na kuse ovocia alebo doske stola sa divákovi zdal byť skutočný a nie len namaľovaný. Popri kvetinových zátišia sú obľúbené zvlášť zátišia lovecké. Bez ohľadu na povahu predstavených vecí , či už sú to predmety, zvieratá, ovocie alebo kvetiny, je schéma vždy rovnaká: predmety sú rozmiestnené do radu, čelne osvetlené, pozadie je tmavé a neutrálne, kompozícia býva obvykle symetrická.V osemnástom storočí oslávilo zátišie svoj zlatý vek. Autori hľadeli na prírodu ako na jednu z foriem umenia, tvorili diela vynikajúcich kvalít a nasledovali príklad francúzskeho maliara Jeana Chardina. 19. a celé 20. storočie až do súčastnosti je charakteristické veľkou rozmanitosťou štýlov a experimentami. V modernom umení bolo zátišie skúšobným poľom pre nové výtvarné tendencie. 

Home
Explore
Nearby
Profile