Abstraktné Umenie

Za abstraktné umenie sa považuje nefiguratívne, nepredmetné umenie. Prvé prejavy abstraktného umenia nachádzame v kamennej dobe, za jeho vlastný počiatok však považujeme prvú štvrtinu 20.storočia, keď sa o ukončenie postupného prechodu od predmetného k abstraktnému, postaral Vasilij Kandinskij.V abstraktnom umení umelec vyjadruje svoje pocity a vzťah k svetu pomocou farby, plochy, geometrických tvarov, línií. Diela nemajú jasný motív.Čiže sú základným vyjadrovacím prostriedkom. Abstraktné umenie sa nevytvorilo naraz, ale prechod od figuratívneho umenia k abstrakcii trval dlhé obdobie. Abstraktné umenie sa delí na dva prúdy, jeden je  prísne geometrický smer (konštruktivizmus) a  druhý je (abstraktný expresionizmus), ktorý vychádza z duševného prežívania. Veľmi významný predstaviteľ abstraktného umenia je Jackson Pollock.  Jeho tvorba je založená na striekaní farby na plátno ležiace na zemi.Spôsob, ktorým Pollock maľuje svoje obrazy, dostal názov action paniting. Obraz je akciou a maliar dopredu nemohol povedať, aký bude konečný výsledok tvorivého procesu. Jackson Pollock zanechal odkaz kde sa snažil obhájiť svoju tvorbu: "mali by sme sa pokúsiť prijať to, čo nám obraz ponúka a nie priniesť si so sebou obsah a vopred utvorenú mienku, ktorej potvrdenie už len hľadám." Vybral som si túto tému pretože všetci máme subjektívny pohľad na abstraktné umenie a každý vidí niečo iné a to ma na tom fascinuje.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile