ГАзГГ+ галерија

Поред развијање просторно-визуелне интелигенције, ученици који су музички надарени, могу додавати музичку подлогу, односно композиције које би описале њихов доживљај саме слике, али дотичући и остале посматраче.

предатор и плен
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile