הצבע הצהוב אצל ואן גוך

בחרתי בנושא זה מכיוון שהצבע הצהוב הוא צבע מאוד דומיננטי ביצירות של ואן גוך. למשל בחדר שלו,הצבע הצהוב מראה את החום והאהבה שהוא מוצא בחדר שלו.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile