AutoPORTRÉTY MALIAROV

Ako môžeme charakterizovať autoportrét? Čo je to autoportrét? Každému výry hlavou niečo iné.  Z odborného hľadiska je autoportrét fotografiou, obrazom alebo umeleckým dielom, ktoré zobrazuje autora. Predlohou pre autoportrét je samotný autor diela.  Objekt je zobrazovaný v rôznych polohách a rôznych uhloch. Pri autoportréte je najdôležitejšie vyjadriť sa . Taktiež  je špecifický tým, že autor nevyjadruje svoj názor na okolie a podobne, ale podáva výpoveď o sebe samom.  V autoportréte sa dozvedáme o autorovi samotnom a o jeho vnútornom svete. Môže zobrazovať aj vnútorný stav človeka.  Klasický autoportrét zobrazuje umelca v polohe, v akej chce byť umelec videný.

Autoportrét sa objavuje v celých dejinách umenia. Autoportréty vznikali už v starovekom Egypte a antickom Grécku.  Najznámejšia postava v dejinách autoportrétu je Jan van Eyck, flámsky maliar z 15. storočia. Veľmi známe sú autoportréty od Remrandta, ale aj Van Gogha alebo Durera.

Z môjho pohľadu autoportréty majú hlboký význam v umení. Veď vypovedajú nám o tom, ako umelci vyzerali. Veľký prínos majú hlavne autoportréty z obdobia, keď neexistovala ešte fotografia. Máme tak predstavu ako asi autor známych umeleckých diel mohol vyzerať. Aj keď v mnohých prípadoch sa umelci zobrazovali z rôznych uhlov, vytvárali neskutočné obrazy samého seba alebo vytvárali karikatúru.

Do mojej galérie som zaradila diela od rôznych autoroch. Sú tam mnohé známe tváre, ako je Vincent van Gogh, Frida Kahlo či Paul Cézanne. Taktiež sú tam autoportréty od pre mňa neznámych autorov. Nájsť autoportréty bolo dosť namáhavé, ale táto téma sa mi asi najviac páčila. Tváre sú zobrazované z rôznych uhlov pohľadu a taktiež sú využité rôzne techniky maľby.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile