Malarstwo okresu Młodej Polski

Galeria obejmuję kilka wybranych obrazów z okresu Młodej Polski. Polski modernizm przypadał na lata 1891-1918 i był bogaty pod względem powstałych dzieł malarskich czy literackich. Epoka ta była protestem przeciwko standaryzacji i technizacji życia społecznego. W tym czasie rozwinęły się nowe tendencje w sztuce takie jak neoromantyzm, impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm. Ten ostatni szczególnie widoczny jest w dziełach Jacka Malczewskiego.

Olga Boznańska była najwybitniejsza malarką okresu Młodej Polski działająca w Monachium i Paryżu. Malowała widoki z okna i portrety, ale te ostatnie przyniosły jej największa sławę. Jej twórczość zaliczana jest do nurtu postimpresjonizmu.
Stanisław Wyspiański był jednym z najbardziej znanych twórców okresu Młodej Polski. Był nie tylko malarzem, ale również dramaturgiem, poetą, architektem. W swoich obrazach chętnie przedstawiał postaci dzieci.
Jacek Malczewski uważany jest za najwybitniejszego polskiego przedstawiciela symbolizmu przełomu XIX i XX wieku. Jego ulubionymi motywami są pojęcia abstrakcyjne takie jak śmierć, ojczyzna, religia. Malował on również autoportrety, często w towarzystwie kobiet lub innych postaci.
Teodor Axentowicz jest jednym z czołowych reprezentantów okresu Młodej Polski. Jego malarstwo charakteryzuje się rodzimym folklorem,ale malował on także tak zwane salonowe portrety.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile