галерија

Коришћењем ове галерије ученици могу да користе слике тако што их постављају као позадину док раде вежбе,могу да користе поједине делове слике и да их међусобно упоређују и изводе закључке.При изради ових задатака ученици користе визуелно-просторну,интерперсоналну и натуралистичку интелигенцију.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile