פורים שמח

משנכנס אדר מרבים בשמחה

Purim noisemaker, Unknown, 20th century, From the collection of: The Israel Museum, Jerusalem
רעשן מוזיאון ישראל לא ידוע
Scroll of Esther, Unknown, 18, From the collection of: Jewish Museum in Prague
מגילת אסתר פראג לא ידוע
Mosaic of the theatrical masks, 100/200, From the collection of: Musei Capitolini
מסכות מושי קפשלין
Claude Renoir in Clown Costume, Auguste Renoir, 1909, From the collection of: Musée de l'Orangerie
מצא את הקווים המקבילים בין הליצן בתמונה לליצן בשיר
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Google apps