Autoportrét

Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom autor formou portrétu zachytil svoju vlastnú podobu .Rozvoj autoportrétu súvisí s rozvojom portrétnej maľby ako také . Prvé autoportréty vznikali v renesancii . Významná rada autoportrétu je od autoportrétov Albrechta Dürera . Niektoré boli výhradené  autoportréty tvorené žako Maliarske Dielo . Sochárskych autoportrétov za dochovalo veľmi Malo, keďže na rozdiel od dvojrozmerného zobrazenia , pri ktorého tvorbe možno použiť zrkadlo v závislosti vytváranie trojrozmerného autoportrétu dosť komplikované .Dôvodom vzniku autoportrétu bola v minulosťou Casto predovšetkým MOŽNOSŤ predviesť prípadným zákazníkom Vlastné umeleckú zručnosť . Existencia portrétneho zobrazenie, byt vlastnoručne zhotoveného , vezmite maliara psychologický radila rieka , ktorú zámožnejší Obyvatelia , Nebot Vybavenie vlastného Domu portrétom si mohli dovoliť iba šľachtici ČI skutočne zámožní mešťania . Tvorba autoportrétu tiež obsahujú Rysy introspekcie a sebahodnotenie . Maliar za nútený vložiť robiť svojho portrétu predstavy o sebe samom . Tento rys zosilňuje V art Druhe polovice 19 stoleti na Dobré Patrný , skúste v autoportrét Vincenta van Gogha .

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile