Claude Monet

На часу енглеског језика,  у зависности од нивоа знања, ученици могу изражавати емоције које слике изазивају код њих, давати асоцијације, односно смислити причу. Притом би користили визуелну, интраперсоналну, интерперсоналну и лингвистичку интелигенцију.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile