Brasilianska abstraktioner

Under 40-, 50- och 60-talet blomstrade byggandet i Brasilien. Människor flyttade in från hela världen och det fanns en social, ekonomisk och kulturell dynamik. Det experimenterades med den modernistiska arkitekturen och några av dåtidens fotografer fångade dessa stilrena och ibland organiska former på bild. En del fascinerades av naturen som till viss del var bemästrad av människan. I båda fallen använder fotograferna sig av ett liknande formspråk. 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile