Szárnyas Géniusz, és különböző CSODALÉNYEK ÁBRÁZOLÁSA - Kiss Anna Júlia (grafika, esti)

A felsorolásban különleges teremtményeket gyűjtöttem össze, az ún. szárnyas géniusztól kezdve, a kaput őrző lamasszun át, egészen a szfinxig. 

Az ókori Kelet ikonográfiájában a bika, de főként a borjú bika, Baal-t szimbolizálta és a hozzá tartozó istenségeket. (Knósszoszi labirintus falán kettős balta, a bikaisten ősi jelvénye volt.)
A géniuszokat általában jobb kezükben tobozzal, a balban pedig csöbörrel ábrázolták, elsősorban mint a fa iker attribútumai (akkád nevükön "banddudû" és "mullilu") értelmezhetőek.
Vannak bizonyos esetek, amikor valamiért csak a csöbröt, tárolót ("bucket", "banddudû") tartja a géniusz lent, bal kezében.
Orthostat: archeológiai terminus,magas, függőleges prehisztorikus kődarab,egy nagyobb struktúra részének meghatározása.
"A sasfejű géniusz, ahogy az élet fáját öntözi" azonos című vers is íródott egy 2002-as virginiai irodalmi folyóirat őszi számában.
Ezeket az attribútumokat mindig a szárnyas géniuszok vagy démonszerű, szörnyszerű figurák képviselték - igen ritka amikor csak emberi figurával ábrázolták.
Az asszír palotákat két oldalról őrző ún. lamasszu. Oroszlán vagy bika testtel ábr. Dombormű, különböző nézetből megszerkesztett testtel (5 láb). II. Sarrukín khorszábádi palotájából, ie. VIII.sz.
A lábszerkezetből kiindulva, kutattam a görög mitológiai lények sorában. A kép valószínűsíthetően az egyik Gigászt ábrázolja. "Athéna csatározása Alkyoneus-szal" szoborcsoport részlete.
A szfinx görög mitológiai lény, de eredete egészen az ókori Egyiptomig vezethető vissza.
Érdekesség, egy női szfinx ábrázolás.
Hórusz(horizonton) egyip. isten.Sólyom ábr.:az egész eget átfogó madár szemei a hold és a nap, szárnyai átölelik az egész földet.Hórusz, horizonton lévő.Hórusz neve A.-nak:"Erős bika".
A szfinx ált. az uralkodót személyesítette meg - pl. gízai Hóremahet szfinx. Sólyomszárnyakkal. Hórusz-kultusz. Hórusz Ozirisz és Ízisz fia a panteonban.
Xerszész perszepoliszi kapuja (Nemzetek/Népek kapuja), lamasszusz, asszír építészet jellemzője, ie. V. század. Kevert stílus (pl. ókori egyipt., ión oszlop, stb.), mégis egységessé művelték a perzsák.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile