Autoportrét 

Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom autor zachytáva svoju podobu. Rozvoj autoportrétu súvisí s rozvojom portrétnej maľby ako takej. Prvé autoportréty vznikali v renesancii. Významné sú autoportréty od Albrechta Dudera. Takmer vyhradenou skupinou boli autoportréty vytvárané ako maliarske dielo. Sochárskych autoportrétov je veľmi malo s toho dôvod, lebo ich vytváranie je zložité. Dôvodom vzniku autoportrétov bolo predovšetkým predvádzanie schopnosti zákazníkom. V minulosti to bolo privilégiom šľachty a skutočné zámožných mešťanov. Tvorba autoportrétu obsahuje zložky introspekcie a seba hodnotenie. Maliar je Poviny vložiť do svojho portrétu predstavy o sebe samom. Tento rys sa zosilňuje v druhej polovici 19.storočia a je dobre viditeľný v dielach Vincenta van Gogha. „Autoportrét bol prvým hriechom umenia, prvým pokusom o nabúranie dominantného postavenia umeleckého ideálu.“ Renesancia (14-17str.) je to epocha v kultúrnom a duchovnom vývoji v Eu. Ma veľkú nadväznosť na antiku a náboženskú reformáciu. Renesancia bola prevažné mestská kultúra súvisiaca s obchodom. Jej hlavným východom bol humanizmus. V tomto období sa zmenilo postavenie umelca. V stredoveku sa individualita umelca nepoznala. Považovali sa ako obyčajný remeselníci ktorý pracovali za peniaze. Toto sa v renesancii mení. Umelci vystupujú z anonymity a niektorí dosahujú dokonca vysoké spoločenské postavenie. Ako príklad slúži Gentile Bellini, ktorý získal od Fridricha 3. kniežací titul, alebo Tizian, ktorému Karol 4. udelil rad Zlatej ostrohy oprávňujúci ho použiť titul rytier. Niektorým umelcom sa podarilo zbohatnúť alebo získať vysoký úradnícky post. Napriek tomu sa všeobecné ešte držala predstava, že umelci sú nízkeho pôvodu, pretože ich činnosť vyžadovala manuálnu pracú a oni sami postrádali vzdelanie. Jedným z príkladov na umeleckú majetnosť bol aj Rembrandt ktorý na svojich obrazov bol zobrazovaný aj so svojim terajším finančným stavom. Tak môžeme usúdiť že z maliarstva v tejto dobe nebol stály prijem.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile