Kunsti jaoks

Arvan, et see on õlimaal, rokokoo või realism.
Arvan, et tegemist on õlimaaliga ning ajastuks võiks olla barokk.
Õlimaal, ajastuks pakuksin impressionsimi.
Arvaksin, et tegu on õlimaaliga. Ajastuks pakuks äkki realismi.
Pakuksin jällegi õlimaali ning ajastuks impressionismi.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile