Príbehy zo života svätých 

Témou mojej galérie ako ste si mohli všimnúť, sú príbehy zo života svätých.

Svätec alebo svätý je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou, ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom, schopná vplývať na osudy ľudí, ochraňovať ich, a pomáhať im. Svätci sú osoby uctievané najmä v katolíckej cirkvi a islame ako vzor náboženskej dokonalosti, ochrancovia veriacich, orodovníci za ich spásu, patróni povolaní, miest a pod.

Svätosť sa ponúka každému veriacemu človeku, nejde o nejaké mimoriadne prejavy svätosti, ale o náš každodenný život. Svätosť by mala byť viac ako len naša dokonalosť, či bezchybnosť. Ide skôr o veľmi krásny a hlboký vzťah k tomu, ktorý je Najsvätejší. Povolanie k svätosti nepatrí iba určitým vyvolením osobám, ale svätým sa môže a má stať každý pokrstený človek. Svätosť nie je nijaký luxus, je to povolanie každého veriaceho človeka viesť plnohodnotný každodenný život.

Diela v mojej galérii sú od rôznych umelcov, najmä však od Pietra Coecke van Aelsta.

Pieter Coecke van Aelst († 1502 - *1550)  bol flámsky maliar, sochár, architekt, autor a návrhár drevorezov, farebných skiel a gobelínov v období renesancie .Jeho hlavnými predmetmi boli kresťanské a náboženské motívy. Pôsobil v Antverpách a Bruseli v 16. Storočí.

 Vybral som si hlavne diela z jeho tvorby, pretože sa mi páči ako zobrazoval svoje myšlienky a  dokázal ich preniesť na plátno. Jeho diela sú veľmi estetické a pôsobia na mňa príjemným dojmom.

V mojej galérii nesmel chýbať asi najznámejší obraz s kresťanskou  tématikou a ním je „Posledná večera od Leonarda Da Vinci “. Posledná večera  je nástenná maľba na čelnej stene refektára Kostola Santa Maria delle Grazie v talianskom Miláne. Toto dielo je pre mnohých učencov a historikov najväčším výtvarným dielom na svete. Dokonca už za Leonardových čias bolo považované za jeho najslávnejší a najlepší výtvor.

Snáď sa vám moja galéria páčila a našli ste v nej nejaké posolstvo.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile