NOVÁ DOBA

 Túto galériu som si vybrala na základe toho, čo nám prináša tento svet. Aby sme neostali v každodennom stereotype, vznikli nové druhy umenia, ktoré nám umožňujú vidieť viac farieb a kreatívnosti. Veľa umenia sa zavrhuje a vylučuje z umenia.                                    K takým patria aj graffiti (prvé dve fotografie). Chcem poukázať na to, že netreba odsudzovať všetko na prvý pohľad. Rozšírili sa najmä v 70. rokoch 19.storočia v USA a neskôr v 90. rokoch aj do Európy.Za graffiti sa dajú považovať rôzne nápisy, reklamné logá či slogany,a však musia byť namaľované sprejom. Ako príklady som si vybrala prvé dva diela.Môj názor sa dosť trefne zhoduje so sloganom:"Graffiti sú umenie a ak umenie je zločin, nech BOH všetko odpustí." Na grafitoch obdivujem hlavne voľnosť a odhodlanosť hovoriť o svojich pocitoch.V minulosti sa označovali za vandalizmus, keďže šlo o nové neznáme umenie väčšinou sa vyskytujúce na verejných priestranstvách. No napriek dnešnej novej modernej doby stále sa ešte o graffitoch hovorí ako o neprijatom umení.Preto som chcela upriamiť pozornosť na to, že je to súčasťou nášho života, ktorý vďaka tomuto umeniu môže byť omnoho lepší.                                                                                V tejto malej galérii som sa zamerala hlavne na Mural art. Je to druh umeleckého diela, ktorý sa aplikuje priamo na steny, stropy alebo rozsiahle trvalé plošiny.Zúžitkujú sa priestory, ktoré by v opačnom prípade zostali nedotknuté.Oživujú sa miesta, dostávajú nový nádych. Staré nápisy sa prekryjú novým farebným náterom a budovy v okamihu ožijú. A toto prostredie nám dáva krajší pohľad na život.Nemusí byť len smutný, nudný ale môže byť hneď živý a šantivý.                  Nová doba nám prináša veľa nových umeleckých smerov a je len na nás,či sa s nimi stotožníme alebo ich odsúdime. 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile