Οθ.Αυτοκρατορία & Ευρώπη

Στο διάστημα από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ( 1453 ) έως το Συνέδριο της Βιέννης ( 1815 ) συνέβησαν στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη κοσμοϊστορικές αλλαγές, οι οποίες οδήγησαν στην δημιουργία του σύγχρονου κόσμου. Οι αλλαγές αυτές ήταν δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές. Αντίθετα, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Βαλκανική Χερσόνησο κυριάρχησε σε όλο αυτό το διάστημα η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία, παρά την ακμή που σημείωσε κατά τους δύο πρώτες αιώνες, δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις του δυτικοευρωπαϊκού χώρου και από το 17ο αιώνα και εξής μπήκε σε τροχιά διοικητικής και οικονομικής παρακμής.

The Jewish Museum, London Esther Scroll In Case, Ottoman Empire, 19th Century
Series Of The Four Parts Of The World. ... (1634 - 1705)
Dulwich Picture Gallery European Sibyl Before 1626
Map Of Europe
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile