MARTTI VANKER

The Shakspeare Club, Montreal, Cornelius Krieghoff, 1847/1847, From the collection of: McCord Museum
Pühapa öhtul hääd mehed seltkonda nautimas.
Self-portrait, William Hind, About / vers 1862 - 1863, From the collection of: McCord Museum
Aus ameerika põlielanik, kes elatub maalimisest. Ta on äärmiselt aus ja ustav inimene, kelle silmadest peegeldub argust ja eneseusku.
Bilking the Toll, Cornelius Krieghoff, 1847/1868, From the collection of: McCord Museum
Mehed sõidavad lepase reega sanna poole. Külamees soovib ka peale tulla, kuid tegi ei taha pidama jääda.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Google apps