MARTTI VANKER

Pühapa öhtul hääd mehed seltkonda nautimas.
Aus ameerika põlielanik, kes elatub maalimisest. Ta on äärmiselt aus ja ustav inimene, kelle silmadest peegeldub argust ja eneseusku.
Mehed sõidavad lepase reega sanna poole. Külamees soovib ka peale tulla, kuid tegi ei taha pidama jääda.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile