Śmierć w sztuce

Malarstwo, rzeźba.

Hans Burgkmair starszy (ur. 1473 w Augsburgu, zm. 1531 w Augsburgu) – niemiecki malarz głównie drzeworytów. Hans Burgkmair tworzył w południowych Niemczech. Nauki pobierał w Colmarze u Martina Schongauera. W 1498 roku został przyjęty do cechu malarzy w Augsburgu. W Niemczech pracował dla cesarza Maksymiliana wraz z innymi malarzami Albrechtem Altdorferem i Albrechtem Dürerem. Z nimi narysował i wyciął cykl drzeworytów Triumf Maksymiliana. W 1491 roku w Augsburgu otworzył własny warsztat malarski. W 1507 i w 1518 roku Burgkmair przebywał we Włoszech, w Wenecji i na Nizinie Padańskiej. Tam stworzył kilka dzieł na zlecenie księcia Wilhelma IV Bawarskiego i bankierów z rodziny Fuggerów. Hansowi Burghmairowi przypisuje się 834 drzeworytów, stanowiące głównie ilustracje do książek.
Henry Lamb - (ur.21.06.1883, zm. 8.10.1960), australijski malarz brytyjskiego pochodzenia
Henry Lamb - (ur.21.06.1883, zm. 8.10.1960), australijski malarz brytyjskiego pochodzenia
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile