Venezia

Пошто моји ученици 6.разреда на часовима италијанског језика треба да упознају Венецију,потрудила сам се да направим галерију под тим именом.Ученици могу да опишу слике,да покушају да препознају одређене објекте,самостално или у пару,а да при томе користе интерперсоналну,интраперсоналну,визуелни и лингвистичку интелигенцију.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile