Marco Polo malarzy

Czyli rzecz o Childe Hassamie (1859 - 1935) pochodzącym z Dorchester (Boston, Massachusetts) malarzu impresjoniście, posługującym się głównie techniką olejną i akwarelą. Ten inspirujący się twórczością Williama Chase'a, amerykanin, nie ograniczał swoich zainteresowań tylko do Nowego Świata, a przez wielokrotne podróże do Starego Kontynentu, starał się odkryć istotę impresjonizmu. Podobnie jak Itaką dla Marco Polo była Wenecja, tak bezpieczną przystanią podróżującego Hassama był Nowy Jork, a konkretnie jego zimowa impresja...                                            (Konrad Szymański)

Amerykański malarz impresjonista. Jeden z członków słynnego ugrupowania "Ten American Painters"
Znany był z tego, że zimy spędzał w Nowym Jorku, gdzie starał się oddać tajemnicę spowitego mgłą miasta, a resztę roku podróżował po świecie. Istny Marco Polo malarzy...
Podczas pobytu we Francji zajął pracownię Renoir'a. Gdy znalazł tam pozostawione dzieło mistrza mówił "Nie znałem Renoir'a i nie obchodził mnie, ale jak patrzę na ten czysty kolor, to też tak chcę!"
Umiejętnie używając ciemnej palety brązów i czerni, uznawanych za zakazane w impresjoniźmie, oddawał klimat początków XX w. i spokojnego tempa tego czasu...
Rzeczywistość odbijająca się w dopracowanej niemal do perfekcji wodzie, dawała wrażenie ulotności chwili, korespondująca doskonale z charakterystyczną melancholią krajobrazu...
Nieustanie łączące się w pracach Hassam'a przyroda i wytwory działalności człowieka, zdają się doskonale z sobą harmonizować, uzmysławiając człowiekowi koegzystencję mikro i makrokosmosu...
Hassam jako jeden z pierwszych artystów chciał ukazać piękno swojego ukochanego miasta-Nowego Jorku, który m.in. właśnie przez takie dzieła stał się XX w. stolicą świata i archetypem miasta idealnego.
Umiejętnie łączył ulotność chwili codziennej z nieprzemijającą chwałą pomników historii, o której Hassam zawsze pamiętał...
Nie bez przyczyny Gabinet Owalny wita prezydentów USA wypełniony flagami Stanów Zjednoczonych Avenue in the Rain...
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile