אמני האגף

האם מצאתם קונספט משותף ? מה תפקיד הצבע הלבן בתמונות? אלו שאלות אפשר לשאול על המכנה השותף של ציורים אלו?

מה דעתכם?
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile