Obres de selectivitat

Obra del realisme català. Virtuosisme en la pinzellada
Manet obre les portes a l'impressionisme. Obra rebutjada al saló oficial pel nu provocatiu. Fixeu-vos sobretot en la pinzellada, l'ombrejat i el modelatge de les figures.
Obra postimpressionista. És un estudi per l'obra els jugadors de cartes. Recordeu que hi ha vàries versions. Una d'elles comprada l'any 2011 per 191 milions d'euros. Pinzellada i modelatge a partir de formes geomètriques
obra postimpressionista. Visió personal de l'artista i del seu món. Importància de la pinzellada amb molta massa pictòrica. Línies ondulants característiques de l'autor.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile