Phan Chu Trinh

Khu lưu niệm mộ cụ Phan Chu Trinh tọa lạc tại số 26 đường Tân Sơn Nhất, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí MInh, nằm gọn trong một khuôn viên rộng 2.500m². Từ ngoài đi vào, đầu tiên là một ngôi đền hình bát giác, có hai tầng mái, bên phải ngôi đền là phần mộ cụ Phan hình chữ nhật, có tấm bia khắc chữ Hán: “Việt Nam chính trị Cách mạng gia Phan Châu Trinh tiên sinh chi mộ – Quốc dân đồng kính tặng”.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile