Autoportrét

Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom autor formou portrétu zachytil svoju vlastnú podobu. Prvé autoportréty vznikali v renesancii. Dôvodom vzniku autoportrétu bola v minulosti predovšetkým možnosť predviesť prípadným zákazníkom vlastnú umeleckú zručnosť. Vlastnenie portrétneho zobrazenia, hoci vlastnoručne zhotoveného, tiež maliara radilo medzi zámožnejší obyvateľov, pretože vybavenie vlastného domu portrétom si mohli dovoliť iba šľachtici či skutočne zámožní mešťania. Maliar je nútený vložiť do svojho portrétu predstavy o sebe samom. Najznámejšie autoportréty pochádzajú od Vincenta van Gogha. Otto M. Urban o autoportrétoch povedal: "Autoportrét bol prvým hriechom umenia, prvým pokusom o nabúranie dominantného postavenia umeleckého ideálu."  Táto zbierka pochádza od známeho maliara Rembrandta van Rijna - holandský maliar a grafik, významný predstaviteľ európskeho baroka, jeden z najväčších svetových maliarov vôbec. Vstúpil ako žiak do dielne maliara Jacopa Isaaksza van Swanenburgha, u ktorého pracoval tri roky. Už ako mladý umelec prišiel do bezprostredného kontaktu s dielom iného Leidenského rodáka: Lucasa van Leidena, ktorý svojimi kompozíciami a motívmi zanechal na ďalšej Rembrandtovej tvorbe stopy. Pri hodnotení Rembrandtových prác možno povedať, že jeho dielo napriek vonkajším okolnostiam ostávalo svojské. Prekonávalo zásahy zvonku, pretváralo okolnosti a spoločenské predsudky mu pomáhali rásť a vyzrieť do nadčasových dimenzií. Rembrandt sa prejavil vo všetkých podobách maliarskeho umenia: bol portrétistom i krajinárom, maliarom, grafikom i kresliarom. Vo svojich prácach zachytil témy všeobecné, historické, alegorické ale i vrcholne intímne. Maľbou sa dotýkal života a život tvoril. Nachádzal pravdu či múdrosť bytia ako poéziu a krásu. Túto zbierku tvorí 10 obrazov Rembrandta z rôznych období jeho života. Tieto obrazy sú umiestnené po celom svete. Napríklad vo Washingtone, Berlíne, Chicagu, Viedni či Amsterdame. Na niektorých obrazoch sa zobrazuje ako chudobný, inde zas ako bohatý šľachtic. Používal rôzne techniky, predovšetkým olejomaľbu. Jeho autoportréty pôsobia veľmi hodnoverne a vďaka nim si vieme predstaviť ako Rembrandt v skutočnosti vyzeral. Na väčšine svojich autoportrétoch má kučeravé vlasy a maliarsku čiapku.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile