könsmaktsordningen inom Porträttmåleriet,  år 1500 - 2000.

Under historien har porträttmåleriet förstärkt den könsmaktsordning som så många fortfarande bekämpar. För att illustrera detta har jag valt ut ett par exempel från varje århundrade, med en början på 1500-talet.

Målningen föreställer en kvinna vars identitet är okänd. Konstnären hette Lorenzo Lotto och porträttet ska framhålla denna kvinnas skönhet och dygd.
Även denne mans identitet är okänd, men vad man vet är att rustningen var tillverkad för en särskild typ av strid. Poseringen är av militär typ och ska visa på mänsklighet och betydelse.
Identiteten är okänd, men av kläderna att dömma var kvinnan förmögen. Till följd av förändringar har symboliken till viss mån försvunnit, då det ursprunligen troligtvis var en bukett i hennes hand.
Porträttet föreställer Alessandro dal Borro som var en Toskansk adelsman och general. Han var känd för sin överviktighet och detta tycks inte ha mörkats i porträttet. Poseringen tyder på pondus.
Porträttet föreställer den äldsta dottern till Ludvig XV och hennes barn. I detta porträtt finns flera av de attributen som ansågs vara typiskt kvinnliga, exempelvis moderskap och ömhet.
I fullängd avbildas en ståtlig Frans I. Med hela armen visar han något bakom sig samtidigt som han självsäkert blickar mot betraktaren. Allt med en känsla av makt och bestämdhet.
Porträttet föreställer den ryska prinsessan Leonilla Bariatinskaya som vilar på en låg turkisk soffa med utsikt över ett exotisk landskap. Hennes höga sociala position möjliggjorde sensualiteten.
Porträttet föreställer bank- och affärsmannen Gaspar Remisa som avbildas stående i helkropp tillsammans med sin hund, Klädseln är formell och i handen bär han en hög hatt och en vit handske. Ståtligt!
Målningen är föreställande den ryska prinsessan Olga Orlova och ska skapa en känsla av elegans. Det sades att ingen i Sankt Petersburg kunde bära hatt lika bra som henne. Poseringen är ödmjuk.
Porträttet föreställer den ryske operasångaren Fjodor Sjaljapin Jr. Vad som framförallt sticker ut är den färgstarka staden i bakgrunden. I övrigt uttrycker klädsel och posering självförtroende.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile