Rituális eszközök és Isten ábrázolás az ókori latin-amerikában - Virág Lilla

Gyűjteményemhez a megszokott ókori műalkotásoktól eltérő, latin-amerikai tárgyakat válogattam, amiknek közös jellemzője, hogy valamilyen módon a spiritualitáshoz kötődnek. A gyűjteményt többségében perui és mexikói rituális tárgyak és isten ábrázolások alkotkják.

"Effigie' isten emberszerű majom ábrázolása Mexikó területéről, a maja kultúrából. A közép-amerikai régióban mind az istenek állatszerű ábrázolása, mind pedig ezeknek a korsóból/üvegből történő megformázása jellegzetes volt.
"Effigie" újabb mexikói területről származó ábrázolása, az előzőtől eltérő ábrázolási stílusban, kis szobor formában.
Istennőt ábrázoló kőből faragott sztélé egy perui templomból (Cajamarca). A sztélén lévő antropomorf istennő jellegzetes vonása a fogas vagina, ami több ősi vallás istennőjének is közös vonása. Egy szörnyű anya hatalmát, a tejhatalmat és a kasztrálást is szimbolizálhatja.A macsakfélék, kígyók, madarak és egyéb állatok testi vonásaival rendelkező antropomorf lényekre úgy tekintettek mint istenségekre, vagy azok leszármazottaira, akikből teljes családfát építettek fel és különböző képességekkel ruházták fel őket
Ezen a kerámia eszközön valószínűleg a közösség vezetője látható, magas rangjára a fülén viselt díszek utalnak. Kalapján madarak vannak, illetve az orra is egy madár csőrhöz hasonlít, tehát itt is megfigyelhetőek az állati elemek. Díszes, meztelen ábrázolása arra enged következtetni, hogy a a vezető már halott, egyesült a túlvilági erőkkel. A tárgyon a nemiség is fontos szerepet kap, hiszen az ős férfiasságának hangsúlyozása azt mutatja, hogy a vezető még a túlvilágon sem veszíti el erejét és képes megtermékenyíteni a földet.
Perui baglyot ábrázoló mozsár, ami egy jaguár testével egyesül és kígyót formáló mozsártörő. A bagoly szeme körül szintén kígyók jelennek meg. A mozsárban a papok és sámánok növényi eredetű hallucinogén szereket törtek a rituálékhoz. A rituálék során a sámánok kapcsolatba kerültek a túlvilággal és a mozsár dizájnja és a díszítő hullámvonások ezeknek az utazásoknak a hangulatát igyekszik visszaadni.
Kétfejű állatot ábrázoló mozsár Uruguayból
Két bagolyfejet ábrázoló, szertartásokhoz használt edény Peruból. Az Andok környéki kultúrákban és más számos ősi kulturában is, a bagoly az evilág és a túlvilág közötti kapcsolatot szimbolizálja.
A perui ünnepi edényeken máshol is előjött már a nemiség ábrázolása (pl. a kollekció 4. tárgyán), de ezen a vázán konkrét szex jelenetet ábrázoltak egy nő és egy férfi között.
Ez a szertartási váza egy emberi fejet ábrázol, ami éppenmacskafejjé alakul át, a két fél fej között pedig egy kígyó tekereg. Trujillo, Peruból származik. A macskafej az evilági, földi létet szimbolizálja, míg a kígyó és az emberi arc a spirituális túlvilágot. A sámánok rituális utazásaik során állati tulajdonságokat vettek fel, pl. a jaguárét, aminek segítségével átjárhattak a túlvilágba.
Perui kétfejű, jaguár testű pókot ábrázoló kő. Az Andok területén lévő kultúrákban a pók fontos szerepet játszott a föld termékenységi rituálékon.
Bagoly fejű, jaguár testű, kígyó farkú kerámia edény, mely a három szent állat ötvözése.
Szarvas támadó jaguárt ábrázoló kerámia mozsár. A szarvasvadászat az isteneknek áldozott életet szimbolizálja.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile