Príbehy zo života svätých

Vybral som si tému --->PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH<--, pretože som kresťan a zaujíma ma, ako umelci znázorňovali Svätých a celkovo vtedajšiu dobu. Ako môžeme vidieť, maľovali predovšetkým olejovými farbami, takže som vďačný maliarom, že môžeme sledovať a obdivovať ich diela aj v súčasnosti, nakoľko ako vieme, olejové farby sú z hľadiska trvanlivosti najviac uznávané spomedzi všetkých iným druhov typov farieb. Čo je zaujímavé a čo vás možno prekvapilo, že spomedzi obrazov, na ktorých je Ježiš ukrižovaní je jeden odlišný, a to hneď prvý obraz od Ayného. Ako je to možné, že Ježišovo ukrižovanie je zobrazené na kôle? Veď každý si spoji ukrižovanie s krížom, tak ako nás to učí kniha kresťanov, Biblia. Myslím si, že Ayne bol jehovista, pretože práve jehovisti tvrdia to, že Ježiš bol ukrižovaný na kôle a nie na kríži. Diela by sme mohli rozpoznať, že patria medzi príbehy zo života svätých tak, že si všimneme ako autori maľovali svätých. Dávali im žiaru nad hlavu, čo je ďalší dôvod, prečo som si vybral práve túto tému, pretože v iných dielach, kde sa zobrazujú ľudia, tak im žiara nad hlavu nie je daná. Maliari používali prevažne kombináciu tmavých farieb a taktiež neutrálne až smutné tváre, ktoré priam kričia, že ide o zobrazene vtedajšej ťažkej doby v tom, že im zomiera ich vodca, Boží Syn, no na druhej strane môžeme spozorovať, že každý kto zomrie, ide smerom nahor, do neba a výnimočne u Panny Márií, kde bola vzatá do neba aj s telom. Čo ma ďalej nadchlo bolo to, že v diele o Adamovi a Eve ako Evu pokúša had môžeme vidieť aj iné zvieratá Na záver by som dodal,  že Svätí nám pomáhajú v ťažkostiach a ľudia sa k ním modlia, aby boli pri nich, keď to budú potrebovať.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile