Autoportréty

Vitajte v mojej zbierke obrazov na tému Autoportréty. Autoportrétom môžeme definovať fotografiu, obraz alebo iné umelecké dielo, ktoré zobrazuje autora alebo jeho duševný stav. Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom autor formou portrétu zachytil svoju vlastnú podobu. Objavuje sa  v celých dejinách umenia, rozvoj autoportrétu súvisí s rozvojom portrétnej maľby. Prvé autoportréty vznikali v renesancii. Významný je súbor autoportrétov Albrechta Dürera. Takmer výhradne boli tvorené ako maliarske diela. Sochárskych autoportrétov sa zachovalo veľmi málo, lebo  na rozdiel od  dvojrozmerného zobrazenia, pri ktorého tvorbe je možné použiť zrkadlo,  vytváranie trojrozmerného autoportrétu je podstatne komplikovanejšie.

Dôvodom vzniku autoportrétu v minulosti bola predovšetkým možnosť predviesť možným zákazníkom vlastnú umeleckú zručnosť. Existencia portrétneho zobrazenia, najlepšie vlastnoručne zhotoveného, tak psychologicky zaradila maliara medzi zámožnejších obyvateľov, lebo  vybavenie vlastného domu portrétom si mohli dovoliť iba šľachtici a skutočne zámožní mešťania.Tvorba autoportrétov taktiež obsahuje rysy introspekcie a sebahodnotenia. Klasický autoportrét zobrazuje umelca v  polohe, v akej chce byť umelec videný. Maliar je nútený vložiť do svojho  portrétu predstavy o sebe samom. Tento rys zosilnieva  umení v druhej polovici 19. storočia a je výrazný  v autoportrétoch Vincenta van Gogha, kde jeden príklad môžeme vidieť aj v tejto galérii. Autoportrét vo fotografii je jedným z prvých autoportrétov je snímka Američana Roberta Cornelia. Približne v roku 1839 Cornelius vytvoril vlastný autoportrét pred rodinným obchodom.Ďalším známym autoportrétom je zmanipulovaná fotografia Hippolyta Bayarda z roku 1840, nazvaný Zbohom, krutý svet! Bayard sám seba naaranžoval ako utopeného na protest proti nedostatku oficiálneho uznania jeho podielu na vynálezu fotografie.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile