Zdjęcia ulic Getta Warszawskiego

Getto warszawskie – getto dla ludności żydowskiej utworzone przez władze niemieckie w Warszawie 2 października 1940, a zamknięte i odizolowane od reszty miasta 16 listopada 1940. Było największym gettem w Generalnym Gubernatorstwie i całej okupowanej Europie. W kwietniu 1941 w obrębie murów „dzielnicy żydowskiej” znajdowało się ok. 450 tys. osób

Kolejka za chlebem w Warszawskim getcie.
Mury getta warszawskiego.
Dzieci w getcie warszawskim.
Na ulicach getta warszawskiego.
Żydzi po drodze z getta warszawskiego do Umschlagplatz.
Wysiedlenie Żydów.
Żydowie zdobyte wojskami hitlerowskimi w Warszawie
Polski chłopiec w getcie.
Dzieci sprzątają ulicy getta.
Polski mieszkaniec getta.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile