Umelec = Bohém

Pomenovanie "bohém" začali používať Francúzi na prisťahovaleckých cigánov z Čiech- Bohemie. V mnohých jazykoch boli taktiež v polovici 19. storočia takto označovaní umelci, ktorí žili svojským a neusporiadaným spôsobom života. Verejná mienka o umelcoch v súčasnosti nemá od bohémov ďaleko. Táto galéria má pozorovateľovi priblížiť bohémsky život spod viacerých uhlov. Prvé štyri umelecké diela zobrazujú samotný život bohémov. Ten je naplnený množstvom alkoholu, plávaním na vlnách omámnych látok, hazardom či neprestajnou túžbou po sexe. Ďalšie diela už patria autorom, ktorých spôsob života môžme považovať za bohémsky. Frida Kahlo, Edvard Munch, Gilbert and George, Vincent van Gogh či Salvádor Dalí. Závislosť na alkohole, rôznych druhoch omámnych látok, hazarde či bujarý sexuálny život spôsobili, že sú označovaní za umelcov=bohémov. V ich tvorbe nie je tento životný štýl  vidieť tak jasne ako na predchádzahúcich obrazoch. Prečo? Bohém v ich vnútri sa prejavil  pod vplyvom ópia či alkoholu v každom inak-originálne. Mnohí tento stav opisujú ako keď sa vám otvoria dvere do úplne nového sveta, ktorý vyzerá byť nezmyselný, no je to len skutočnosť zobrazená úplne novým spôsobom. A tieto výnimočné zážitky ich nadmerne otvorenej mysle zachytávali na plátno. Čiže závislosti týchto umelcov a ich vnútorný bohém sú zároveň múzami posledných diel v mojej galérii.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile