Podoby krásy

V mojej galérií s názvom "podoby krásy" sa nachádza jedenásť obrazov, ktoré zväčša zobrazujú prírodu buď samotnú alebo aj s nejakou postavou, ktorá ale nie je centrom diela, resp. ešte diela zobrazujú istý prírodný úkaz. Medzi diela, ktoré som vybral, boli zaradené aj diela zobrazujúce nie konkrétny život v meste, ale skôr boli mestá použité v dielach ako kontrast alebo určitý tip spojenia krásy mesta a prírody. Rozhodol som sa zaradiť práve takéto obrazy a diela, kvôli ich jednoduchosti. Snažím sa vždy riadiť heslom, ktoré používam nie len pri určení či ide pre mňa osobne o pekné umelecké dielo, ale aj pri bežných životných situáciách a to : "V jednoduchosti je krása". A preto práve diela, ktoré zobrazujú prírodu alebo pri nej aj niečo iné, pretože často sa sústreďujeme na hľadanie krásy v ľuďoch, ktorí sa menia a sú pominuteľný a zabúdame na prírodu, ktorá sa sama nemá prečo meniť a je skoro vždy prvotným prameňom tých krás, ktoré mi ako ľudia hľadáme v ľuďoch a hodnotíme ich ako pekné. Samozrejme, že konštruktívne mysliaci ľudia nezostanú pri prvotnom pôvode krásy s menom príroda, ale hľadajú ďalej skutočnú pravdu a krásu. Momentálne som nenašiel a ani sa nedopátral k inému výsledku ako, že prvotnou krásou a tvorcom je Boh. A tak diela v mojej galérií nech Vám pripomínajú a stále Vás privádzajú k prvotnej kráse a kráse, ktorá sa nedá nijako zobraziť ani pochopiť. Hlboké nie len umelecké naplnenie !

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile