Амедео Модиљани

Амедео Клемент Модиљани (1884-1920),рођен у Италији, живео и радио у Паризу. Сликар је препознатњив по портретима са карактеристично дугим вратом и ситним очима. Арт пројекат се може користити у проучавању једне епохе или правца кроз историју, књижевност и уметност. Помаже у развијању лингвистичке, визуелне и нтерперсоналне интелигенције.

Емотивно сам везана  за ову слику. У гимназијским данима  била  је изнад мог радног стола. Видела сам себе у лику ове девојчице.
Лик ове жене показује отменост, достојанство и смиреност.
На његовим портретим очи су веома мале, готово да су то само прорези.
О чему ли размишља овај дечак?
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile