Renesančné portréty

Vitajte v mojej zbierke na tému renesančné portréty. Pojem portrét je odvodený odvodený od francúzskeho portrait-podobizeň. Jedná sa o zobrazenie človeka v jeho telesnej a duševnej jedinečnosti. Renesancia pochádza z talianského slova rinascita (znovuzrodenie, obrodenie klasickej antickej kultúry). Pojem renesancia sa tradične vzťahuje na epochu medzi 14. a 17. storočím. Zdôraznenie ľudských meradiel, záujem o ľudskú osobnosť v zmysle námetovom i ideovom, spojenie vedeckého poznania s výtvarným prejavom,v neskorom období aj subjektívne a spirituálne tendencie patria k zvlášť významným črtám renesancie. Narozdiel od architektúry alebo sochárstva sa nemohlo ranné renesančné maliarstvo inšpirovať antickým umením, pretože sa z antického maliarstva nič nezachovalo. Cieľom renesančného maliara bolo zachytiť obraz tak, aby zodpovedal skutočnosti, aby bol totožný s obrazom, ktorý vidí ľudské oko. Preto sa zákony perspektívy stali dôležitou potrebou renesančného maliarstva, podobne aj svetlo a tieň. Farba mala podradnejší význam. Jej účelom bolo dosiahnuť plastickosť tvarov podľa zákona svetla a tieňa. Maliari sa naučili pracovať s priestorom a vyjadrovať jeho hĺbku. Efekty hry svetla a tieňa, žiara vyžarovaná z perál a z kovových objektov ako meče, gombíky a detailný opis látok bohatých na záhyby boli základnými charakteristikami renesancie v maliarstve. Typickým bol záujem o ľudské telo ako zdroj inšpirácie a štúdia. Renesančný portrét obohacuje antické rysy o zachytenie atmosféry, aktuálneho psychického stavu objektu. Umelci tej doby uctievali krásu ľudského tela a uctievanie je zrejmé v nádherne presných detailoch kostry, svalovej štruktúry a v pochopení ich možností pohybu. Umenie renesancia dalo ľudskej kultúre ďalšiu možnosť na vyjadrenie krásy prostredníctvom nekompromisnej vytrvalosti a vďaka zosilnenému spirituálnemu uctievaniu najvyšších ľudských hodnôt. Renesančné portréty boli väčšinou maľované na drevo, plátno alebo sklo.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile