Autoportét

Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom umelec zobrazil svoju podobu podľa toho, ako vidí seba samého. Objavuje sa v celých dejinách umenia, avšak najväčší rozmach mali v období renesancie.  Existencia portrétneho zobrazenia, hoci vlastnoručne zhotoveného, tiež maliara psychologicky radila medzi zámožnejší obyvateľov, pretože vybavenie vlastného domu portrétom si mohli dovoliť iba šľachtici či skutočne zámožní mešťania. Veľmi známe sú portréty od Remranda, ale aj Van Gogh alebo Durer. Klasický autoportrét zobrazuje umelca v polohe, v akej chce byť videný. Rozvoj autoportrétu súvisí s rozvojom portrétnej maľby. Sochárskych autoportrétov je veľmi málo, keďže na rozdiel od dvojrozmerného zobrazenia, pri ktorého tvorbe sa dá ľahko použiť zrkadlo, je vytváranie trojrozmerného autoportrétu dosť komplikované. Dôvodom vzniku autoportrétu bola v minulosti často predovšetkým možnosť predviesť prípadným zákazníkom vlastnú umeleckú schopnosť. Ďalšou významnou predstaviteľkou je Frida Kahlo, ktorá začala maľovať po nehode autobusu, v ktorom sedela, s električkou. Následne zostala na lôžku . Zanechala po sebe viac ako 200 obrazov, najmä autoportréty.:  „Kreslím sama seba preto, lebo trávim veľa času sama, a pretože som motívom, ktorý najlepšie poznám." Autoportréty, ktoré sú v tejto zbierke sú rôzne a líšia sa postavením ľudí, ktorí sú na obraze. V niektorých obrazoch sú ľudia otočení z pravej a ľavej strany alebo sú maľovaní spredu. Táto kontrastnosť vyzdvihuje túto zbierku.

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile