Príbehy zo života svätých

V tejto kolekcii sa nachádza 10 obrazov zo života 2 svätých. Maliari maľujú obrazy zo života svätých, pretože moment, ktorí zachytávajú je veľmi dôležitý. Zvyčajne ide o nejaký zázrak, dobrý skutok alebo niečo, čo tých svätých vystihuje. 7 obrazov svätého Martina a 3 obrazy svätej Cecílie. Svätý biskup Martin Tourský patrí medzi svätcov, ktorých úcta a pamiatka sa veľmi rozšírila v Cirkvi. V Európe je mu zasvätených niekoľko tisíc kostolov a kláštorov; viaceré mestá, hrady, ostrovy a iné lokality nesú jeho meno, s jeho sviatkom sú spojené niektoré ľudové tradície.Jeho rodičia boli pohania a najmä otec sa pridŕžal starej pohanskej tradície, spojenej s kultom cisára. Ako mladého vojaka preložili Martina do mesta Amiens v severnej Galii, terajšom Francúzsku. Tam sa mu prihodila známa epizóda, ktorú s obľubou zobrazovali maliari a ktorá je charakteristická pre tohto svätca. Raz v zimnej noci Martin prechádzal mestom. Mal kontrolovať vojenské hliadky. A tu zazrel na ulici polonahého žobráka, ktorý pýtal almužnu. Martin nemal pri sebe peniaze, ale chcel ochrániť úbožiaka aspoň pred zimou. Preto mečom rozrezal svoj vojenský plášť a polovicu daroval žobrákovi. Nasledujúcej noci sa mu vo sne zjavil Kristus prikrytý polovicou jeho plášťa. Obrazy z tejto kolekcie, ale aj ostatné obrazy o sv. Martinovi zachytávajú právu túto udalosť jeho života. Diela z našej zbierky sú od rôznych autorov, ale prevažne z toho istého obdobia - stredoveku. Sv. Cecília - patrónka hudobníkov - pre vieru bola odsúdená na smrť. Najprv ju chceli zadusiť alebo azda spáliť v rozpálenom kúpeli v jej vlastnom dome, a keď sa im to nepodarilo, sudca ju rozkázal sťať. Kat jej údajne tri razy zaťal do šije mečom, ale nemohol jej odťať hlavu. Cecília vraj potom ešte žila tri dni. Na základe zmienky v jej životopise sa stala patrónkou hudobníkov. Pretože kým pri jej svadobnej slávnosti hral organ, ona v srdci spievala iba Bohu: "cantantibus organis in corde suo soli Domino decantabat". Tento text sa v menšej obmene dostal aj do liturgických antifón a umožnil tak spojiť rímsku mučeníčku so svetom spevu a hudby. Naše 3 obrazy znázorňujú sv. Cecíliu pri orgáne. Pochádzajú od rôznych autorov a sú z rôznych období.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile