Ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi- LX LO - kl1c

Uczniowie klasy 1Lc przedstawiają wybrane dziesięć dzieł, należących do pięciu różnych dziedzin sztuki lub tworzonych różnymi technikami   ze  zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi , które posiada ogromną kolekcję dzieł sztuki współczesnej.

Typ obiektu: grafika Technika: akwaforta Materiał: papier
technika olej na płótnie
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile