Tvorenie dejín cez historickú maľbu

V tejto galérii sa nachádza 15 umeleckých diel zo zbierok rôznych svetových múzeí ako napríklad Versailes, National Museum of London, Museum of New York. Nachádzajú sa tu diela zobrazujúce dejiny Francúzska, USA a U**rska. Na týchto dielach sú zobrazený mnohý významný štátnici, politici, hudobníci králi ale aj kráľovné. V tejto Galérii sme sa tieto diela roz**dli umiestniť pretože podľa nás zobrazujú významné historické postavy, ktoré tvorili históriu. Diváci tu môžu uvidieť portréty Márie Antuaneti, ktoré boli namaľované maliarkou Louise Elisabeth Vigée-Lebrun. Na prvom obraze je zobrazená s ružou v záhrade(1 783) a v dru**m je zobrazená v sede so svojimi deťmi(1 787). Na ďalšom diele od maliara Jean-Baptiste Van Loo je zobrazený Ľudovít XV. v tradičnej póze, teda s korunovačnými klenotmi(1 723). Ďalším dielom je portrét Márie Leščinskej, ktorý namaľoval Carl Van Loo(1 747). Na rade je portrét Ľudovíta XVI., nástupcu Ľudovíta XV, tento portrét bol z**tovený maliarom Antoinom-Françoasom Calletom(1 789) a ako posledný je obraz Ľudovíta XIV., ktorý z**tovil maliar Hyacinthe Rigaud(1 702). Ďalej si môžete pozrieť portrét Napoleona Bonaparte, na ktorom sedí na koni, tento portrét maľoval Jacques Louis David (19. stor.). Máme tu pričlenený portrét Filipa V., španielske** kráľa a z**tovil ** taktiež maliar Hyacinthe Rigaud (1 701). Diváci tu môžu vidieť aj dielo od neznáme** viedenské** maliara portrét Márie Terézie ako kráľovnej U**rska z roku 1 740 alebo 1 741. Taktiež môžu vidieť portrét kniežaťa Ferenca Rákóczi** II z roku 1 712 a z**tovil ** maliar Ádam Mányoki. Ďalším dielom je obraz od maliara Charlesa Le Bruna, na ktorom sú zobrazené kráľovné Perzie pri nohách Alexandra Veľké**(17. stor.). Ďalej sa nám tu nachádzajú obrazy dvoch významných amerických politikov Georga Washingtona a T**masa Jeffersona. Portrét Georga Washingtona v roku 1 797 namaľoval Gilbert Stuart a portrét T**masa Jeffersona v roku 1 800 Rembrandt Peale. Posledným dielom je portrét Amadeusa Wolfganga Mozarta s otcom a sestrou z roku 1 763 a bol namaľovaný Louisom Carrogisom dit Carmontelle.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile