Mörker på jorden

Det är en vacker dag...
Tills ett mörkt moln kom.
Det mörka molnet blev större och större.
Jorden är ** en mörk plats. Av Alexandra , Vårbackaskolan
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile