Ел Греко

Ел Греко - Византинац у западном ромејском царству.

Ел Греко - каква појава! Невероватно је то како њему исти лик имају анђели и демони. Само нешто уради, маестрално, и неко је демонски, а неко је анђеоски. У Далијевом музеју, који је, како знамо, био и колекционар уметничких дела, видела сам Ел Грековог апостола Павла. Ништа добростивије у свом животу нисам видела. Само да седнете и плачете од доброте. Како је то успео - да у једном незнатном портрету унесе есенцију доброте.?
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile