Autoportrét

Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom umelec zobrazil svoju podobu podľa toho, ako vidí seba samého. Objavuje sa v celých dejinách umenia. Veľmi známe sú portréty od Remranda, ale aj Van Gogh alebo Durer. Klasický autoportrét zobrazuje umelca v polohe, v akej chce byť videný. Rozvoj autoportrétu súvisí s rozvojom portrétnej maľby ako takej. Prvé autoportréty vznikali v renesancii. Sochárskych autoportrétov je veľmi málo, keďže narozdiel od dvojrozmerného zobrazenia, pri ktorého tvorbe sa dá lahko použIť zrkadlo, je vytváranie trojrozmerného autoportrétu dosť komplikované. Dôvodom vzniku autoportrétu bola v minulosto často predovšetkým možnosť predviesť prípadným zákazníkom vlastnú umeleckú schopnosť. Tvorba autoportrétu tiež obsahuje rysy introspekciu a sebahodnotenie. Francúzsky maliar , predstaviteľ klasicizmu v maľbe Jean Auguste Dimonique Ingres  sám seba považoval predovšetkým za maliara historických výjavov, za jeho najvýznamnejší odkaz sú však dnes považované predovšetkým jeho portréty. Vincent van Gogh bol holandský maliar, ktorého diela mali kvôli svojej drsnej kráse a odvvážnym farbám dalekosiahly vplyv na umenie 20. storočia. Dokopy poznáme 35 van Goghových portrétov. Ak jeho portréty sledujeme, chronologicky vidíme ako sa menil jeho duševný stav-od pokojnej sebistoty až po duševné zúfalstvo. Ďalšou významnou predstaviteľkou je Frida Kahlo, ktorá začala maľovať po nehode autobusu, v ktorom sedela, s električkou, Následne zostala na lôžku . Zanechala po sebe viac ako 200 obrazov, najmä autoportréty.: " Kreslím sama seba preto, lebo trávim veľa času sama a pretože som motívom, ktorý najlepšie poznám." Nízkozemský maliar a jeden z najlepších Rembrandtových žiakov Carel Fabritius maloval takisto svoje autoportréty. Maľoval väčšinou tmavú postavu v osvetlenom pozadí. V galérii je vybraných niekoľko diel od slávnych ale aj od menej známych umelcov, ktorý maľovali svoje podoby podľa toho, ako sa videli. Na fotografickom autoportréte nemusí byť autroa vidieť. Stači ak fotografiu, obraz, hoci aj abstraktný, pomenuje autor ako autoportrét. Takýto obraz potom zobrazuje stav jeho psyché. 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile