Összekulcsolt kezek és szuggesztív tekintetek a sumer szobrászatban

A végtelenbe tekintő, szinte extatikusan meredt tekintetet harmonikus derűt sugárzó arckifejezés és testtartás keretezi ezeken az istenségeket, királyokat, papokat ábrázoló szobrokon. 

A sumer reneszánsz idejében, Gudea király uralkodása alatt Lagas város művészete virágkorát élte. Gudeának rengeteg szobra került elő, mindent dioritból faragták. Gudea állva, ülve, imádkozás közben látható. A szobrok tömbszerűek, arányaikat maga a kő szabta meg. Merevségüket fokozza az arcvonások egyénítettséget nélkülöző mivolta.
Ezt az uruki fejet Sumer Mona Lisának is hívják, az emberei arc egyik legkorábbi megjelenítése közel 5000 éves. Madár formájú összenőtt szemöldöke eredetileg bitumennel és nemes fémmel, szemei berakással készülhettek, fején paróka lehetett. Ez az alabástrom női fej feltehetőleg sumér istennőt vagy papnőt ábrázol. Dzsemdet Naszr-kor (Kr. e. 2800-2700 k.)
Imádkozó alak egy jóval későbbi korból. A királyok vagy istenek viseletét hordó apró elefántcsont figura tekintete már jóval finomabban megmunkált, mint elődeié, de a statikus kompozíció és a derűt és hitet sugárzó tekintet itt is megragadja a figyelmünket.
Egy kortárs páhuzam a görög Kikládokról. Szinte absztrakt jellé változni látszik a mellkas előtt összekulcsolódó két kéz mozdulata egy korai bronzkori torzón. Ám ha jobban megfigyeljük az arányokat, a testhez viszonyítva nagy méretű kéz (talán egy anyáé)valószínűleg egy gyermek testét öleli át.
A XX. századi modern mester szobra a mezopotámiai szobrok kompozícióját idézi, ám koránt sem olyan harmonikus és derűt sugárzó a hatás. A fej és a törzs némileg elfordul, a szemek itt is nagyok és feltűnőek, de a szemgolyók rémisztően aprók és pirosak. A betoncsőhöz hasonló alapzat már korántsem egy önmagával megbékélt istenhívő alakját emeli ki.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile