Agricola Evangelica

Hoe opvallend dat in de renaissance, die steeds meer oog kreeg voor de bronnen uit het verleden en het individu, de werkelijkheid van de eigen tijd geprojecteerd werd in het verleden.

Prachtig, dat vaasje met rozen, Maria, die als een jonge jonkvrouw, student inde Schriften om alles te duiden, de aankondiging van de geboorte aanhoort.
Ook nu nog overheersen economische belangen de religieuze werkelijkheid
Wat is waarheid? Die vraag zal hopelijk altijd actueel blijven.
Jezus moest de zondebok worden. Onschuldig opgeofferd. En bijna iedereen keek zwijgend toe, zonder dat iemand schreeuwde: Hij is onschuldig, dit is gemeen!
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile